Zarządzenie w sprawie sprzedaży grzejników płytowych

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży grzejnik płytowy: grzejnik prawy, trzypłytowy (V33) o wymiarach 60 cm x 140 cm x 15 cm za cenę 200 zł netto + 23% VAT. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Sprzedaż odbędzie się według kolejności wpływu wniosków. Pełna treść zarządzenia: pobierz.

Czytaj więcej

Radgoszcz liderem zielonej energii

Radgoszcz jest „zieloną” gminą nie tylko ze względu na malownicze krajobrazy i walory przyrodnicze. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w odnawialne źródła energii. W efekcie, jak wynika z danych Klastra Energii Energetyczne Powiśle, gmina Radgoszcz jest liderem w powiecie dąbrowskim, jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznych. Inwestycje w OZE niosą ze sobą wiele korzyści, na czele z bezpieczeństwem energetycznym, które jest tak ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej.

Czytaj więcej

Spotkanie szkoleniowe dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza rolników na spotkanie szkoleniowe 05.05.2022 r. o godz. 10.00 w remizie OSP w Radgoszczy przy ul. Witosa 54 na temat: Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW – nowe zasady i wymogi Pomoc ARiMR dla rolników – dopłaty bezpośrednie, premia na działalność pozarolniczą , nowe pakiety rolnośrodowiskowe Aktualne informacje dla rolników dot. ubezpieczeń…

Czytaj więcej

Pocztówka z naszego terenu – konkurs

W terminie od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16. roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania PROWENT. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice: I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką, II kategoria – od 10 do 16…

Czytaj więcej

Łap Skilla, zdobądź dofinansowanie

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla! Jeśli masz ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami to dobry moment na skorzystanie z inicjatywy. Zostając uczestnikiem projektu, możesz otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 7 545 PLN  na zrealizowanie wysokiej jakości szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, których celem jest zdobycie przez Ciebie niezbędnych kwalifikacji…

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”– sprawa znak BZ.271.16.2022. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Ankieta – zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Radgoszcz do wypełnienia anonimowej ankiety związanej z zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ankieta posłuży do sporządzenia diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Radgoszcz. Link do ankiety dla mieszkańców: https://www.webankieta.pl/ankieta/734408/radgoszcz-ankieta-suo-mieszkancy.html

Czytaj więcej