Zaproszenie dla Przedsiębiorców i Pracodawców

W dniu 20 maja 2022 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej  w Żdżarach, ul. Tarnowska 104,  odbędzie się spotkanie informacyjne dla Pracodawców i Przedsiębiorców z terenu gminy Radgoszcz zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematem spotkania będą formy pomocy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, promocja projektów realizowanych w ramach środków Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój (PO…

Czytaj więcej

Sercem z Ukrainą…

Uchodźcy wojenni z Ukrainy przebywający na terenie Luszowic wzięli udział 9 maja w rodzinnym, integracyjnym, polsko-ukraińskim  pikniku.  Spotkanie zorganizowano na dziedzińcu szkolnym Szkoły Podstawowej w Luszowicach przy współpracy i pomocy Urzędu Gminy Radgoszcz, dyrekcji, nauczycieli, pracowników i samorządu szkolnego. Dodajmy, że wnętrze szkoły w Luszowicach zostało ozdobione piękną grafiką, której autorką jest Inna – Ukrainka mieszkająca w Smykowie.

Czytaj więcej

Zwolnienia podatkowe dla firm – spotkanie informacyjne

Szanowni przedsiębiorcy! Już 12 maja (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 odbędzie się spotkanie skierowane do przedsiębiorców z sektora przemysłowego i nowoczesnych usług dla biznesu, którzy planują nowe inwestycje. To wyjątkowa okazja, żeby dowiedzieć się, jak można uzyskać ulgę podatkową na rozwój firmy i jak w prosty sposób się o nią starać z pomocą najlepszych ekspertów.

Czytaj więcej

Radgoszcz liderem zielonej energii

Radgoszcz jest „zieloną” gminą nie tylko ze względu na malownicze krajobrazy i walory przyrodnicze. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w odnawialne źródła energii. W efekcie, jak wynika z danych Klastra Energii Energetyczne Powiśle, gmina Radgoszcz jest liderem w powiecie dąbrowskim, jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznych. Inwestycje w OZE niosą ze sobą wiele korzyści, na czele z bezpieczeństwem energetycznym, które jest tak ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej.

Czytaj więcej

Spotkanie szkoleniowe dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza rolników na spotkanie szkoleniowe 05.05.2022 r. o godz. 10.00 w remizie OSP w Radgoszczy przy ul. Witosa 54 na temat: Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW – nowe zasady i wymogi Pomoc ARiMR dla rolników – dopłaty bezpośrednie, premia na działalność pozarolniczą , nowe pakiety rolnośrodowiskowe Aktualne informacje dla rolników dot. ubezpieczeń…

Czytaj więcej

Pocztówka z naszego terenu – konkurs

W terminie od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16. roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania PROWENT. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice: I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką, II kategoria – od 10 do 16…

Czytaj więcej

Łap Skilla, zdobądź dofinansowanie

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla! Jeśli masz ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami to dobry moment na skorzystanie z inicjatywy. Zostając uczestnikiem projektu, możesz otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 7 545 PLN  na zrealizowanie wysokiej jakości szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, których celem jest zdobycie przez Ciebie niezbędnych kwalifikacji…

Czytaj więcej

Ankieta – zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Radgoszcz do wypełnienia anonimowej ankiety związanej z zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ankieta posłuży do sporządzenia diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Radgoszcz. Link do ankiety dla mieszkańców: https://www.webankieta.pl/ankieta/734408/radgoszcz-ankieta-suo-mieszkancy.html

Czytaj więcej