Nieruchomości na sprzedaż

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Powierzchnie nieruchomości: 1. Działka nr ewid. 1588/3 –  pow. 0,11 ha 2. Działka nr ewid. 1588/4 – pow. 0,20 ha Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie sprzedaży grzejników płytowych

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży grzejnik płytowy: grzejnik prawy, trzypłytowy (V33) o wymiarach 60 cm x 140 cm x 15 cm za cenę 200 zł netto + 23% VAT. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Sprzedaż odbędzie się według kolejności wpływu wniosków. Pełna treść zarządzenia: pobierz.

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”– sprawa znak BZ.271.16.2022. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach – sprawa znak: BZ.271.14.2022. Miejsce realizacji robót: Radgoszcz (dz. nr ewid. 3244/1, 3244/3), Gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. Pełna treść ogłoszenia: pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: pobierz.

Czytaj więcej