Odnowiony plac przy kapliczce w Smykowie

W Radgoszczy-Smykowie został odnowiony plac przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej będącej kopią figury w sanktuarium w Limanowej. Poświęcenia miejsca, w którym zbierają się mieszkańcy sołectwa na nabożeństwa majowe dokonał ks. dr hab. prof. nadzw. Bogdan Węgrzyn. Więcej w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Odnowiony plac przy kapliczce w Smykowie

Jubileusz kapłaństwa proboszcza parafii w Luszowicach

W niedzielę, proboszcz parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, ks. Bogdan Kwiecień obchodził 25-lecie kapłaństwa. Biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż nominował jubilata na Dekanalnego Ojca Duchownego dekanatu Tarnów-Północ. Więcej w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Jubileusz kapłaństwa proboszcza parafii w Luszowicach

Sukces gimnazjalistów z Luszowic

Zespół Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach (w składzie: Kamil Nowak, Natalia Starzyk, Jakub Świerczek, Marcelina Żaba, Anna Żurawska) zwyciężył w swojej kategorii wiekowej prestiżowego konkursu "Bądź Wielkim". Tegoroczna, IX edycja odbyła się pod hasłem „W drodze ku świętości... Papież – Pielgrzym. Pontyfikat Jana Pawła II w okresie 16.10.1993 r. – 15.10.1998 roku". Finał miał miejsce w Dąbrowskim Domu Kultury. Więcej w rozwinięciu tekstu.

Czytaj więcej: Sukces gimnazjalistów z Luszowic

Wypłata stypendium - OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wypłata stypendium socjalnego nastąpi na konto bankowe podane we wniosku w dniu 30.05.2016 r. Warunkiem wypłaty jest odbiór decyzji do 27.05.2016 r. w Urzędzie Gminy Radgoszcz  - pok. nr 13.

Wodny Park Adrenaliny w Narożnikach bliżej realizacji

Gmina Radgoszcz pomyślnie rozpoczęła starania o pozyskanie środków na kolejną dużą inwestycję na zalewie w Narożnikach, czyli stworzenie Wodnego Parku Adrenaliny w ramach projektu turystycznego Pojezierze Tarnowskie. Pierwszy etap zakończył się pozytywnie – wniosek przeszedł wstępną kwalifikację projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Wodny Park Adrenaliny w Narożnikach bliżej realizacji

Ponad 436 tys. zł w ramach świadczenia 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy wypłacił już ponad 436 tys. złotych w ramach świadczenia 500 plus. Dotychczas złożono 608 wniosków (w tym 18 drogą elektroniczną) i wydano 513 decyzji. Do 20 maja zostaną wypłacone wszystkie pozostałe złożone wnioski. Tak sprawna i szybka realizacja programu była możliwa dzięki odpowiedniej organizacji pracy. Więcej w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Ponad 436 tys. zł w ramach świadczenia 500 plus

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. pn. „Nie bądź dzik – chroń przyrodę” realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i będzie polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej na temat sposobów ochrony dzikich zwierząt w powiecie dąbrowskim ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnych kół łowieckich w tym procesie. Więcej w rozwinięciu artykułu.          

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym