Radgoskie Sobótki

28 czerwca 2015 roku na terenie Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz- Narożniki odbyły się I Radgoskie Sobótki. Odbył się turniej o puchar wójta gminy Radgoszcz p. Marka Lupę, trzy dyscypliny: turniej piłki plażowej, przeciąganie liny i wyścigi rowerków wodnych po akwenie.

Czytaj więcej: Radgoskie Sobótki

Spotkanie z misjonarzem ks. Mateuszem Gondkiem

29 czerwca w Żłobku Publicznym mieszkańcy gminy mieli niezwykłą okazję do spotkania z naszym rodakiem, Misjonarzem - ks. Mateuszem Gondkiem. Pracuje on w Republice Centralnej Afryki w misji Bimbo od września 2013r. Ks. Mateusz bardzo obrazowo opowiadał o swojej pracy i codziennym życiu wśród Afrykańczyków. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem słuchali relacji Misjonarza, zadawali pytania, uczestniczyli w dialogu. Na spotkaniu obecni byli księża, klerycy, przedstawiciele lokalnego Samorządu, sołtysi,  rodzice kapłanów pochodzących z naszej parafii, sąsiedzi ks. Mateusza, oraz mieszkańcy  gminy. Spotkaniu z Misjonarzem towarzyszyła loteria fantowa, zbierane były też dobrowolne datki na cele misyjne. Całe spotkanie upłynęło  w życzliwej i przyjaznej atmosferze, były łzy wzruszenia, wspólne zdjęcia, chóralnie zaśpiewane życzenia „Wszystkiego dobrego życzymy”, a na koniec modlitwa i misyjne błogosławieństwo. Księże Mateuszu:

„Modlitwą Cię wspierać będziemy,

aż hen daleko za morza

i na Twoją dalszą pracę misyjną 

życzymy po polsku „Szczęść Boże”.

G A L E R I A

WRĘCZENIE MEDALI

Dnia 29 czerwca 2015 r. w Całorocznym Krytym Placu Zabaw przy Żłobku Publicznym w Radgoszczy w czasie sesji Rady Gminy odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali ''ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU'' Państwu MARII I JÓZEFOWI KAWA z Luszowic, których trzech synów odbyło służbę wojskową.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem decyzji Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka nadającej odznaczenia.

Ceremonii dekoracji dokonał Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski wspólnie z Wójtem Gminy Radgoszcz Markiem Lupą i Przewodniczącym Rady Gminy Radgoszcz Janem Zuziakiem, którzy pogratulowali odznaczonym rodzicom i podziękowali za trud wychowania, wręczając równocześnie kwiaty i okolicznościowe upominki. 

G A L E R I A

FORUM KOBIET AKTYWNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO KOLEJNY PROJEKT FUNDACJI PODPORA

Nowy wizerunek kobiety, aktywnej, kreatywnej, zainteresowanej rozwijaniem własnych pasji i działaniem na rzecz własnego środowiska – to temat nowego projektu Fundacji PODPORA finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2015.

Czytaj więcej: FORUM KOBIET AKTYWNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO KOLEJNY PROJEKT FUNDACJI PODPORA

 

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RADGOSZCZ OGŁASZA PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości należących do zasobu mienia komunalnego - działki rekreacyjne nad zalewem w Radgoszczy - Narożnikach

Ogłoszenie <pobierz>

Mapa <pobierz>