Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Urząd Gminy w Radgoszczy był organizatorem Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 20 marca br. w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Celem Turnieju jest: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Informacja

Dnia 10 bm. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej przekazało następującą informację otrzymaną z WCZK ”Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji: www.msz.gov.pl/pl„ W związku z powyższym sugeruje się osobom planującym podróż do tego kraju rozważenie możliwości rezygnacji z wyjazdu.

Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

29 marca br. w Niedzielę Palmową przy kościołach parafialnych w: Krzywdzie, Radgoszczy i Luszowicach odbyły się konkursy palm wielkanocnych.

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

NIE WYPALAJ TRAW!

W Polsce corocznie obserwujemy proceder nagminnego wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach, będący niejednokrotnie przyczyną powstawania groźnych pożarów.

Czytaj więcej: NIE WYPALAJ TRAW!

GMINNY KONKURS WIELKANOCNY NA PISANKE LUDOWĄ I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ

W dniu 24 marca 2015 został rozstrzygnięty powyższy konkurs. Organizatorem konkursu był Urząd Gminy w Radgoszczy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Komisja jury w składzie: P. Zdzisław Banaś – przew. Pani Alicja Błocho i p. Renata Klimek miała bardzo trudne zadanie dokonując oceny złożonych prac.

Czytaj więcej: GMINNY KONKURS WIELKANOCNY NA PISANKE LUDOWĄ I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ

Rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2015

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2015.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2015