Zaproszenie

XVII Dożynki Województwa Małopolskiego

23 sierpnia 2015 roku w Piwnicznej-Zdroju - Małopolanie dziękowali rolnikom za ich całoroczny trud. W tradycyjnych, siedemnastych już dożynkach uczestniczył marszałek Marek Sowa wraz z członkami Zarządu: Jackiem Krupą i Leszkiem Zegzdą. Obecna była również przewodnicząca Sejmiku Urszula Nowogórska. Małopolskie Święto Plonów rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża w intencji rolników i ich rodzin.

Czytaj więcej: XVII Dożynki Województwa Małopolskiego

Zaproszenie

Wójt Gminy Radgoszcz oraz Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Radgoszcz na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2014-2020, które  odbędzie się dnia 28 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w Całorocznym Krytym Placu Zabaw przy Żłobku Publicznym w Radgoszczy.

Czytaj więcej: Zaproszenie

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej w Małcu, Zarzeczu Dużym i Łęgu w okresie od 2 września 2015 r do 24 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Informacja - upały

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy i bądź gotów do udzielania pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

Czytaj więcej: Informacja - upały