Zostaw 1 procent w Małopolsce

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski. Szczegóły: tutaj.

Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie: przeprowadzenia otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2017

Zarządzenie  Nr 5/2017Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz  w roku 2017.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2016  roku, poz. 446) oraz  art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) oraz uchwały  Nr XXI/109/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia  2016 roku  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 Wójt Gminy Radgoszcz zarządza co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie: przeprowadzenia otwartego Konkursu ofert na wsparcie...

Płatne staże i praca dla młodych

 

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI oraz Instytut InBIT Sp. z o.o. ogłaszają kolejny nabór do projektu "Młodzi proaktywni". Liczba miejsc w projekcie ograniczona. Zapraszamy mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego do udziału w projekcie „Młodzi proaktywni". Nabór potrwa od 20 lutego do 6 marca - tylko w tym czasie przyjmowane będą formularze aplikacyjne. Udział w projekcie „Młodzi proaktywni" jest całkowicie BEZPŁATNY.

Czytaj więcej: Płatne staże i praca dla młodych

Kolejny sukces Julki

Ostatnie miesiące przynoszą kolejne sukcesy Julki Kupiec z radgoskiego przedszkola. Dziewczynka tym razem zajęła drugie miejsce w 21. Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Julka ma na swoim koncie także m.in.: drugie miejsce podczas IV Międzygminnego Festiwalu Kolęd w Dąbrowskim Domu Kultury oraz wyróżnienie V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej "Miłosierdzie Boże wyśpiewać chcę".

Czytaj więcej: Kolejny sukces Julki

Prawie 2,25 mln zł na inwestycje

To już kolejny rok, w którym budżet gminy Radgoszcz został uchwalony bez deficytu. Radni uchwalili dochody w kwocie ponad 30,2 mln zł, a wydatki ustalono na poziomie ok. 29,1 mln złotych. Na inwestycje przewidziano prawie 2,25 mln złotych (w 2016 r. była to kwota 680 tys. zł). Z kolei blisko 200 tys. zł (czyli o ok. 20 tys. zł więcej niż przed rokiem) przeznaczono na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Szczegóły w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Prawie 2,25 mln zł na inwestycje

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza - 16 lutego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego:
obszar 1 – m. Kraków;
obszar 2 – m. Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
obszar 3 – m. Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki;
obszar 4 - miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki;
obszar 6 – olkuski, chrzanowski, oświęcimski.

Szczegóły w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza - 16 lutego

Liczba mieszkańców niemal bez zmian

Liczba mieszkańców gminy Radgoszcz pozostała niemal bez zmian i według stanu na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 7512, czyli o jedną osobę więcej niż rok wcześniej. Dość znacznie zmieniły się natomiast statystyki urodzeń i zgonów. W 2016 roku zanotowano 73 urodzenia (przy 88 w 2015 r.) i 61 zgonów (przy 73 w 2015 r.). Poznaliśmy również najbardziej popularne imiona. Chłopcy: Mikołaj, Jakub, Szymon, Wiktor, Karol. Dziewczynki: Hanna, Nikola, Milena, Lena oraz Julia.