Informacja dla rolników

Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Radgoszczy (I piętro, pok. 11) w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania pod ogłoszeniem, na Dzienniku Podawczym oraz u Sołtysów (od poniedziałku).

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,

- dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wniosek rolnika <pobierz>

Załączniki rolnika <pobierz>

Zestawienie z kilku gmin <pobierz>

Ostrzeżenie 23 maja

Ostrzeżenie 22 maja

Intensywne opady deszczu - ostrzeżenie meteo

Małopolska niania - nabór

Szczegóły: <pobierz>

Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu Wyborczym nr 10: <otwórz>

4 tysiące pysznych pierogów

Około 4 tysięcy pierogów przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy na pierwsze Radgoskie Święto Pieroga. Uczestnicy wydarzenia mogli skosztować wielu różnych smakołyków. Były pierogi z owocami, ruskie czy z serem. Dla każdego coś dobrego. Organizatorki wydarzenia dzieliły się ręcznie robionymi smakołykami do godzin wieczornych.

Czytaj więcej: 4 tysiące pysznych pierogów