Ruszyła pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że rozpoczął przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017. Szczegóły tutaj.

Sportowo-muzyczne pożegnanie lata

Pogoda nie dopisała, ale emocji nie brakowało. Nad zalewem w Narożnikach podczas "Pożegnania Lata" odbyły się zawody motorowodne o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz. W klasie łodzi zwyciężył radgoszczanin Krzysztof Bogucki. Po wyścigach w amfiteatrze przygotowano konkursy z nagrodami dla dzieci, a muzycy zadbali o gorącą atmosferę na parkiecie. Imprezę zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni.

Czytaj więcej: Sportowo-muzyczne pożegnanie lata

Radgoszcz z najpiękniejszym wieńcem dożynkowym

Wieniec dożynkowy gminy Radgoszcz zajął pierwsze miejsce (ex aequo ze sołectwem Strojków z gminy Bolesław) w konkursie na najpiękniejszy wieniec tradycyjny dożynek powiatowych. Tegoroczne święto plonów odbyło się w Bolesławiu. Imprezie towarzyszyły Targi Gospodarcze. Dodajmy, że w konkursie na najciekawsze stoisko wystawowe firm, zwycięzcami i laureatami pierwszego miejsca zostali ex aequo – Firma Radbet oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie. Z kolei stoisko firmy „Tarsmak" sklasyfikowano na trzeciej lokacie. Obszerna relacja tutaj.

List Prezesa KRUS do rolników

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.

Czytaj więcej: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.

Czytaj więcej: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Ogłoszenie – dowóz ciepłych posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w  Zarzeczu Dużym w okresie od 4 września 2017 r do 22 czerwca 2018r roku. Szczegóły: http://gops.radgoszcz.pl/ogloszenie-dowoz-cieplych-posilkow/