Najserdeczniejsze życzenia dla Pań

Ptasia grypa - komunikat

Zgodnie z § 1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U. z 2016r. poz. 2091) posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:

Czytaj więcej: Ptasia grypa - komunikat

Krajowa Administracja Skarbowa - co trzeba wiedzieć

Z dniem 1 marca została powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która zastępuje dotychczasowe struktury administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o KAS.

Czytaj więcej: Krajowa Administracja Skarbowa - co trzeba wiedzieć

Nowy zarząd KGW w Radgoszczy

Zgodnie ze statutem w Kole Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy dokonano wyboru nowego zarządu. Podczas walnego zebrania, które odbyło się we wtorek, zadecydowano, że nowym prezesem będzie Krystyna Kupiec, a funkcję wiceprezesów obejmą Bożena Kopia i Elżbieta Powroźnik.

Czytaj więcej: Nowy zarząd KGW w Radgoszczy

Rekrutacja do projektu Młodzi Proaktywni

To ostatnie dni rekrutacji do projektu Młodzi Proaktywni. Udział w projekcie pomaga w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu pracy. Atutami oferty są przede wszystkim bezpłatne warsztaty i szkolenia zawodowe oraz wsparcie doradców zawodowych i osobistych opiekunów. Uczestnicy mogą liczyć na płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia oraz zwrot kosztów przejazdu na zajęcia. Propozycja jest skierowana do mieszkańców Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego między 18. a 29. rokiem życia, którzy pozostają bez zatrudnienia.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu Młodzi Proaktywni

Nauczą, jak poruszać się po rynku pracy

Istnieje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w II kwartale 2017 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

Czytaj więcej: Nauczą, jak poruszać się po rynku pracy

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji - podsumowanie

Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 27.01.2017 r. do dnia 26.02.2017 roku. Szczegóły tutaj.