Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 12 lutego 2013 roku

 W sprawie: zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku2013.

 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Uchwały Nr XXIV/142/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 roku  w sprawie uchwalenia programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Radgoszcz ...

Nagroda dla Gminy Radgoszcz

26 stycznia 2013 roku w Centrum Sztuki Mościcie odbyła się  trzecia edycja konkursu zorganizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. „Kopalnia PO(KL)mysłów”. Celem konkursu jest promowanie projektów PO KL realizowanych w Województwie Małopolskim, poprzez dobry przykład, inspirację i upowszechnienie wiedzy o możliwości pozyskania wsparcia z funduszy unijnych. Gospodarzami uroczystości byli wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Stanisław Sorys. 

Czytaj więcej: Nagroda dla Gminy Radgoszcz

Gminny Turniej Piłki Siatkowej dla seniorów

 

19 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz. Uczestniczyło w nim 6 następujących drużyn: „Spartakus”Radgoszcz, sołectwo Żdżary, Małec, sołectwo (Radgoszcz III),sołectwo (Radgoszcz II), UKS Luszowice. Turniej sędziował p. Piotr Rychliński. Zwycięzcami turnieju zostali: I miejsce drużyna  reprezentująca sołectwo Żdżary, II miejsce „Spartakus” Radgoszcz i III miejsce UKS Luszowice. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Radgoszczy. 

Turniej Tenisa Stołowego rozegrany

 W dniach 17-18 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz. W pierwszym dniu turnieju  rywalizowały dziewczęta i panie. Dziewczęta zostały podzielone na 3 kategorie wiekowe.

Czytaj więcej: Turniej Tenisa Stołowego rozegrany

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

 13 stycznia 2013 roku w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Zdżarach odbył się  Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Celem Przeglądu jest upowszechnienie i kultywowanie tradycji kolędowania, jakie występuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i karnawału.

Czytaj więcej: Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Zaproszenie na turniej tenisa

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2013.

Zarządzenie <zobacz>

Oferta <zobacz>

Umowa <zobacz>

Sprawozdanie <zobacz>