Uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego w Luszowicach

 28 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego  budynku  Przedszkola Publicznego w Luszowicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w kościele parafialnym w Luszowicach pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza. Następnie miała miejsce część oficjalna w przedszkolu; przecięcie wstęgi, uroczyste nadanie przedszkolu imienia bł. Edmunda Bojanowskiego, Ks. Biskup Wiesław Lechowicz dokonał poświęcenia budynku przedszkola, obrazu patrona i tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Wszyscy goście, rodzice i dzieci  zostali zaproszeni do zwiedzania nowego przedszkola.

 
Projekt pt. „Budowa dwuoddziałowego przedszkola w Luszowicach” został dofinansowany     w kwocie 1 342 526,46 zł. (co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych całego projektu) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.  

 


Sylwetka bł. E. Bojanowskiego opiekuna dzieci, ubogich i chorych

 

Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 r. w Grabonogu, małej wiosce wielkopolskiej. Nie znał wolnej Polski, jego życie przypadło na czas zaborów. Był świadkiem dwóch powstań narodowych w 1830 i w 1863 r. Słabe zdrowie nie pozwoliło mu na czynny w nich udział, zmusiło również do przerwania studiów. W czasie zaborów zwrócił swą uwagę ku najuboższym. Poświęcił im się bez reszty. Kiedy w Wielkopolsce zapanowała epidemia cholery, sam ratował ludzi, przygotowywał leki, nosił do chałup. Nie bał się dotknąć nędzy. Stała się ona dla niego wyzwaniem. Zorganizował w Gostyniu dom dla ubogich, chorych. Tworzył ochronki, których celem była opieka nad dziećmi. Pracy z nimi poświęcały się siostry z założonego przez Bojanowskiego Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Edmund Bojanowski potrafił wyzwalać u ludzi entuzjazm i radość, wpływał kojąco na wszystkich, którzy się z nim zetknęli.

            Od maja 1870 r. mieszkał w Górce Duchownej. Spokojny i cierpliwy, mimo ciężkiej choroby, oczekiwał na śmierć. Założone przez niego zgromadzenie liczyło wtedy w Wielkim Księstwie Poznańskim już 22 ochronki i 98 sióstr.

            Wielkie dzieła Boże przeważnie składają się z bardzo drobnych spraw. Właśnie takich, jakie odkrywał błogosławiony Edmund Bojanowski: przygarnięcie ubogiego dziecka, nakarmienie go, otarcie nosa i łez.

            Kochał dzieci, wnosił w ich życie radość i nadzieję, przywracał ludzką godność, prowadził drogą szarej, codziennej świętości.

 

 

 

Opłatkowe spotkanie

 

W dniu 29 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych i  niepełnosprawnych z terenu gminy Radgoszcz. Spotkanie w szkole poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona pod przewodnictwem Ks. proboszcza Bogdana Kwietnia.

 Niech radość Bożego Narodzenia

opromienia wszystkie dni nowego 2013 roku.

Niech daje siłę i wiarę, nadzieję i szczęście.

Wszystkim mieszkańcom gminy Radgoszcz

i rodakom na całym świecie życzą tego

 

wójt Marek Lupa  

wraz z pracownikami

Urzędu Gminy w Radgoszczy

oraz przewodniczący Jan Zuziak

i radni Rady Gminy Radgoszcz


Wicemarszałek Ciepiela w naszej gminie

 W ramach konsultacji z samorządami, organizacjami pozarządowymi  i liderami lokalnymi subregionu tarnowskiego, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela odwiedzi gminę Radgoszcz. Spotkanie będzie dotyczyło inicjatyw prorozwojowych, w tym inwestycji o charakterze strategicznym w naszej gminie. Celem jest wypracowanie wniosków, które pomogą optymalnie wykorzystać szanse unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Wicemarszałek Ciepiela w naszej gminie

Świąteczny gminny konkurs plastyczny na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową

 79 prac wykonanych przez przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów
z terenu naszej gminy wpłynęło na tradycyjny Gminny Konkurs Plastyczny na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Rozstrzygnięto go 10 grudnia. Jury, jak co roku stanęło przed poważnym wyzwaniem.

Czytaj więcej: Świąteczny gminny konkurs plastyczny na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową

PŁOMIEŃ 2012

 

9 grudnia 2012 r. w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się koncert finałowy X Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół „Płomień 2012”.  Zaprezentowali się laureaci eliminacji, którzy rywalizowali w kategoriach: tanecznej
i wokalnej.

Czytaj więcej: PŁOMIEŃ 2012

XII Międzygminny Konkurs Recytatorski z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13 listopada br. w  budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach odbyła się kolejna edycja  Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego upamiętniającego 94 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Czytaj więcej: XII Międzygminny Konkurs Recytatorski z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.