ZAPROSZENIE NA TURNIEJU SZACHOWY DLA SENIORÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Uczestnicy:

W Turnieju mogą uczestniczyć osoby dorosłe z  gminy Radgoszcz oraz gmin ościennych.

Zasady gry:

Zasady gry będą przedstawione przed rozpoczęciem turnieju.

Termin i miejsce:

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz odbędzie się 28 maja 2011 roku                 (sobota) godz. 9.00 w  Zespole Szkół Publicznych  w Luszowicach. Zgłoszenia  na turniej będą przyjmowane do dnia 27 maja 2011 roku do godz. 15.00, tel. 14 641-41-40 wew. 130 do p. Renat Klimek.

Serdecznie zapraszamy!!!

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności  gmina Radgoszcz realizuje w Szkole Podstawowej  im . Świętej Jadwigi Królowej  w  Zarzeczu Dużym projekt pod nazwą „Wirtualna społeczność  szkolna Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym”, w okresie od  1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 r.  Wartość projektu wynosi  49.614,60 zł . Rezultatem projektu będą:  serwis wspierający proces dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć multimedialnych z wykorzystaniem e-learningu, uczniowie uczą się nie tylko twórczego korzystania z Internetu, ale też bycia członkiem dalszego kształcenia w obszarze  IT. Zaproponowany system kaskadowy –n-le przekazuje wiedze rodzicom i uczniom – aktywizuje wszystkie zainteresowane serwisem strony. Wsparciem programu objęci zostali: uczniowie, rodzice             i nauczyciele. W dniu 25 maja  br. odbędzie się  podsumowanie projektu,

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Turniej organizują: Urząd Gminy w Radgoszcz przy współpracy Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach i pomocy nauczycieli wychowania fizycznego z terenu naszej gminy. Organizator zapewnia laureatom (I-III) nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje strój sportowy. Zgłoszenia zawodników na Turniej należy dostarczyć najpóźniej do 20 maja br. pisemnie lub tel. ((014) 641-41-41 wew. 130. do p. Renaty Klimek

Czytaj więcej: GMINNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Urząd  Gminy  w  Radgoszczy  ogłasza :  Gminny  Turniej  Piłki  Nożnej o  Puchar  Wójta  Gminy  Radgoszcz. Turniej  odbędzie się dnia  15 czerwca (środa) 2011 roku godz. 9.00 na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Radgoszczy.

Czytaj więcej: GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Gminny Konkurs Pieśni Maryjnej

19  maja br. w Radgoszczy odbył się „Gminny Konkurs Pieśni Maryjnej”. Organizatorem konkursu był Urząd Gminy w Radgoszczy.

Celem  konkursu jest:

- popularyzacja śpiewania piosenek religijnych,

- konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych,

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci

i młodzieży szkolnej.

 

Galeria <zobacz>

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Pieśni Maryjnej

Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

W niedzielę  Palmową zwaną potocznie Kwietną na terenie gminy Radgoszczy odbył się gminny Konkurs Palm Wielkanocnych mający już u nas wieloletnie tradycje.  Konkurs  tym roku cieszył się dużym powodzeniem . Uczestniczyło w nim wiele osób, szczególnie dzieci.  Umiejętność robienia palm wielkanocnych  przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Są to nasze ludowe tradycje, lokalna tożsamość   i zachowajmy je wśród nas jak najdłużej.

Konkurs został przeprowadzony we wszystkich kościołach parafialnych naszej gminy, po uroczystych Mszach Św. podczas których palmy – symbole odradzającego się życia zostały przez kapłanów poświęcone.

GALERIA <zobacz>

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

Gminny konkurs wielkanocny na pisankę i plastykę obrzędową rozstrzygnięty.

 

13 kwietnia br. w radgoskiej remizie OSP został rozstrzygnięty gminny konkurs wielkanocny na pisankę i plastykę obrzędową.

Przedmiotem Konkursu były:

1. Pisanki zdobione różnymi technikami:

- malowane w wywarze z kory, cebuli, zboża itp.

- malowane woskiem,

- skrobane,

- oklejane sitowiem, kolorowymi nićmi, słomą, włóczką i innymi materiałami.

 

oraz Plastyka Obrzędowa czyli:

- maski,

- gaiki, stroiki,

- hafty, wyroby szydełkowe, gobeliny,

- wyroby  z ciasta/ baby,  babeczki,  barany,  mazurki,  ciastka  różnego  rodzaju  i  kształtu,

- kompozycje kwiatowe z bibuły, suszonych roślin.

GALERIA <zobacz>

 

Czytaj więcej: Gminny konkurs wielkanocny na pisankę i plastykę obrzędową rozstrzygnięty.