Skład Gminnej Komisji Wyborczej

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz powołano Gminną Komisję Wyborczą. Wybory odbędą się 6 sierpnia 2017 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy: <pobierz>

Radgoskie Sobótki 2017

Małec na sportowo - harmonogram

Dobry czas na biznes - V nabór

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Dobry czas na biznes - V nabór

Gmina Radgoszcz pełna talentów

IX edycja Gminnego Przeglądu Dorobku Artystycznego potwierdziła, że gmina Radgoszcz talentami stoi. W Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym wystąpili reprezentanci wszystkich gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych.  Organizatorem przeglądu i fundatorem nagród był Urząd Gminy w Radgoszczy. Jurorzy w składzie: Małgorzata Węgiel, Bernadeta Świątek oraz Lidia Żurawska oceniali uczestników w kategoriach: zespoły wokalne, soliści i formy taneczne. Punktowane były takie elementy jak: dobór repertuaru, warunki wokalne i ogólne wrażenie artystyczne bądź choreografia, kostiumy czy muzyka.

Czytaj więcej: Gmina Radgoszcz pełna talentów

Usłyszymy sygnały alarmowe

Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENEGADE 17
z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Małec na sportowo

Katolicko-Strażacko-Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu realizuje projekt (w terminie 15.05.2017 do 17.08.2017) pod tytułem „Małec na sportowo organizacja amatorskich zawodów i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych". Zadanie to finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji Powiatu Dąbrowskiego (por. § 7 ust. 2 umowy dotacji z dnia 15.05.2017 r.). Organizowane będą 2 zawody pływackie na basenie w Dąbrowie Tarnowskiej, 2 zawody w gry zręcznościowe piłkarzyki w Szkole Podstawowej w Małcu, 1 zawody w piłkę nożną na Orliku w Radgoszczy, 1 zawody w piłkę siatkową na Orliku w Radgoszczy.

- O terminach odbycia zawodów powiadomimy w późniejszym terminie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej zabawy. Ze sportowym pozdrowieniem Prezes
Mirek Łuszcz.