Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych rozstrzygnięty

Znamy laureatów Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych, który odbył się przy kościołach parafialnych w Radgoszczy, Luszowicach i Radgoszczy - Krzywdzie. Komisja w składzie: Renata Klimek, Lidia Żurawska, Urszula Kuta, Ks. Krzysztof Woźniak, Zdzisław Banaś, Justyna Świętek oceniała palmy pod względem ich wysokości, pomysłowości i oryginalności wykonania, wykończenia tradycyjnymi ludowymi technikami, zdobień wyrobami z bibuły lub papieru kolorowego oraz zdobień żywymi roślinami np. kwiatami, mchami, paprocią czy krzewami. Zwycięzcy czołowych miejsc otrzymali nagrody finansowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych rozstrzygnięty

Zniesiony zakaz wypuszczania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zniesiono obowiązek odosobnienia drobiu w zamkniętych pomieszczeniach w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Uchylony został zakaz organizowania targów wystawy i pokazów z udziałem drobiu.

Czytaj więcej: Zniesiony zakaz wypuszczania drobiu

Gminne zmagania w turnieju BRD

Zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W konkursie rywalizowały trzy drużyny reprezentujące SP w Luszowicach, Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Radgoszczy oraz Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Luszowicach. Nad poprawnym przebiegiem turnieju  zorganizowanego przez Urząd Gminy w Radgoszczy czuwali: Urszula Kuta, Renata Klimek, Waldemar Miłkoś.

Czytaj więcej: Gminne zmagania w turnieju BRD

Bezpłatne badanie słuchu

We wtorek, 11 kwietnia od godz. 14 będą wykonywane bezpłatne badania słuchu. Akcja zostanie przeprowadzona przez warszawskie Centrum Badania Słuchu w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Specjaliści pomogą również w doborze odpowiednich aparatów słuchowych. Organizatorzy zapraszają osoby po 50. roku życia i osoby z niedosłuchem.

146 prac w konkursie wielkanocnym

W remizie OSP w Radgoszczy odbył się Gminy Konkurs Wielkanocny na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową, na który zgłoszono aż 146 prac. Wykonane różnymi technikami, efektowne pisanki, piękne stroiki, gaiki, jak również świąteczne ciasta oceniała komisja w składzie: Zdzisław Banaś (przewodniczący), Alicja Błocho, Renata Klimek i Lidia Żurawska.

Czytaj więcej: 146 prac w konkursie wielkanocnym

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2017 roku

Zatwierdzono wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku. Po przeprowadzeniu konkursu ofert zadecydowano, że 60 tys. zł zostanie przeznaczonych na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, natomiast kwotę 10 tys. zł przeznaczono na rozwijanie kultury. Całość zarządzenia w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2017 roku

Gminny Program Rewitalizacji - informacja o zaopiniowaniu projektu

Na stronie internetowej: http://radgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:gmina-radgoszcz-rozpoczyna-proces-diagnostyczny-na-potrzeby-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji&catid=9&Ite umieszczono informację podsumowującą przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.