Ogłoszenie

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza sprzedaż samochodów pożarniczych:

1. FS Lublin ŻUK A 15 B, rok produkcji 1980 - za kwotę 500 zł netto

+ należny podatek VAT (615 zł brutto)

2. FS Lublin ŻUK A 15 B, rok produkcji 1984 – za kwotę 1000 zł netto

+ należny podatek VAT (1230 zł brutto)

3. Mercedes – Benz, rok produkcji 1969 – za kwotę 2000 zł netto

+ należny podatek VAT (2460 zł brutto)

 

Oferty na zakup należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy – pokój 11,

bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 lub pod nr tel. 14/641-41-39 w. 121

Zaproszenie na IV Święto Powiśla Dąbrowskiego, Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, które odbędzie się 21 VII 2011 o godzinie 13:00 w Mędrzechowie

Szkolenia

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy  ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do szkoły Podstawowej w Małcu, Zarzeczu Dużym i Łęgu w dniach od 2 września 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012r.

Więcej informacji na stronie ośrodka:  www.gopsradgoszcz.pl

Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Dnia 24 lipca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Luszowicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz. Uczestniczyły w nim drużyny reprezentujące poszczególne miejscowości gminy Radgoszcz. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce i główne trofeum puchar Wójta gminy  wywalczyła drużyna reprezentujące sołectwo Żdżary. Drugie miejsce drużyna z miejscowości Narożniki i trzecie miejsce drużyna reprezentująca miejscowość Luszowice. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Galeria <zobacz>

50-lecie małżeństwa

W dniu 13 lipca 2011 roku w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach pary świętujące 50-lecie małżeństwa otrzymały z rąk Wójta Gminy Pana Marka Lupy okolicznościowe medale przyznane przez Prezydenta RP. W uroczystości uczestniczyli także m.in. Wojewoda Małopolski Pan Andrzej Harężlak, Starosta Dąbrowski Pan Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Radgoszcz Pan Jan Zuziak, Sekretarz Gminy Radgoszcz Pan Marek Kopia, Sołtys Wsi Żdżary Pani Alicja Madej, Kierownik USC Pani Bernadeta Dykas, Zastępca Kierownika USC Pani Janina Wolak, Kierownik referatu Promocji Pani Renata Klimek. Wszyscy Jubilaci otrzymali legitymacje poświadczające otrzymanie medali, kwiaty oraz upominki.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowali: Zofia i Stanisław Banasiowie, Weronika i Józef Bielatowie, Genowefa i Józef Chrabąszcz, Teresa i Alfred Dorożowie, Alfonsa i Stanisław Grabowscy, Łucja i Władysław Irla, Maria i Stanisław Kilian, Adela i Bronisław Leżoniowie.

Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia. Życzymy równocześnie długich i pogodnych dalszych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, oraz zrealizowania zamierzonych planów.

Galeria <zobacz>

ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 WÓJTA GMINY RADGOSZCZ z dnia 11 lipca 2011 r

ZARZĄDZENIE Nr 59/2011

WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

z dnia 11 lipca 2011 r

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do zamiany

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 WÓJTA GMINY RADGOSZCZ z dnia 11 lipca 2011 r