IV Święto Powiśla Dąbrowskiego

W niedzielę 21 sierpnia 2011 roku w Mędrzechowie odbyły się Dożynki Powiatowe połączone z Targami Gospodarczymi. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie celebrowaną przez ks. Proboszcza Stanisława Saładygę. Po Mszy Św. korowód dożynkowy przeszedł na stadion sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Jak co roku przeprowadzono konkurs wieńca dożynkowego i konkurs na “ośpiewanie wieńca”. Nie zabrakło oczywiście reprezentacji naszej gminy. Podczas „ośpiewania wieńca” wystąpiły przedstawicielki Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich  w  Radgoszczy.

W tegorocznym Święcie Powiśla Dąbrowskiego zaprezentowało się 19 delegacji wieńcowych z wszystkich gmin Powiatu Dąbrowskiego w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i wieniec nowoczesny. Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej: IV Święto Powiśla Dąbrowskiego

Pożegnanie Lata 2011

Regulamin I - <pobierz>

Regulamin II - <pobierz>

Uroczystości dożynkowe w naszej gminie

„Święto plonów" jako uroczyste zakończenie żniw, a tym samym podsumowanie całorocznego trudu rolnika, zajmuje szczególną pozycję w naszej tradycji i historii. Jest to jeden z najpiękniejszych polskich obrzędów ludowych. Od najdawniejszych czasów ludzie z radością witali okres zasłużonego odpoczynku po wytężonej pracy, gdy mogli cieszyć się zebranymi plonami..  
Dożynki są świętem nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z płodów ziemi. Korzystamy z nich dzięki trudowi pracy rolników i ich rodzin.

15 sierpnia br.  w parafiach Radgoszcz i Luszowice odbyły się uroczystości dożynkowe. Delegacje rolników  z Radgoszczy, Żdżar, Narożnik. Luszowic, Smykowa i Lipin przyniosły  do swoich świątyń przepiękne wieńce żniwne dziękując Bogu za tegoroczne plony. Podczas uroczystych Mszy świętych wieńce te zostały poświęcone.

Galeria <zobacz>

Ogłoszenie

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza sprzedaż samochodów pożarniczych:

1. FS Lublin ŻUK A 15 B, rok produkcji 1980 - za kwotę 500 zł netto

+ należny podatek VAT (615 zł brutto)

2. FS Lublin ŻUK A 15 B, rok produkcji 1984 – za kwotę 1000 zł netto

+ należny podatek VAT (1230 zł brutto)

3. Mercedes – Benz, rok produkcji 1969 – za kwotę 2000 zł netto

+ należny podatek VAT (2460 zł brutto)

 

Oferty na zakup należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy – pokój 11,

bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 lub pod nr tel. 14/641-41-39 w. 121

Zaproszenie na IV Święto Powiśla Dąbrowskiego, Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, które odbędzie się 21 VII 2011 o godzinie 13:00 w Mędrzechowie

Szkolenia

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy  ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do szkoły Podstawowej w Małcu, Zarzeczu Dużym i Łęgu w dniach od 2 września 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012r.

Więcej informacji na stronie ośrodka:  www.gopsradgoszcz.pl