Remont drogi gminnej na Radziakową - rozstrzygnięcie

Utworzono: wtorek, 11, październik 2016

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej na Radziakową (K 180229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+370 - 1+710 wraz z remontem przepustów w km 0+700, 0+890, 1+710 - sprawa znak: BI.271.23.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>