Remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425 - rozstrzygnięcie

Utworzono: poniedziałek, 21, listopad 2016

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425 - sprawa znak: BI.271.75.2016został rozstrzygnięty.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>