Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez radnych

 

Radni Rady Gminy Radgoszcz uchwalili przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022. W obszernym dokumencie wskazano takie potrzeby rewitalizacyjne, jak m.in.: wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych, wyrównanie szans edukacyjnych, zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych, ograniczenie tzw. "niskiej" emisji zanieczyszczeń czy zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług publicznych.

Opracowano również pięć podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W tym przebudowę i rozbudowę budynku po gminnej spółdzielni w centrum gminy i zmianę sposobu jego użytkowania na budynek przeznaczony do pełnienia funkcji społecznych, kulturalnych, a także gospodarczych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Szczegóły na stronie: kliknij, aby wyświetlić.