Ostatnie pożegnanie Stanisława Frąca

Odszedł do wieczności Stanisław Frąc, wybitny pedagog, zasłużony samorządowiec, radny od 1990 roku, członek Zarządu Gminy w latach: 1994-2002 i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radgoszcz od roku 1998.