Wybory uzupełniające - podstawowe informacje

Wójt Gminy Radgoszcz podaje informację o okręgu wyborczym nr 5, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Szczegóły obwieszczenia: <pobierz>