Artykuły

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017

Opublikowano

Wyniki wyborów: <pobierz>

Protokół z wyborów: <pobierz>

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Radgoszczy z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji: <pobierz>

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Radgoszczy z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji: <pobierz>

Uchwała Nr 4/2017 Gminnej Komisji w Radgoszczy z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania: <pobierz>

Załącznik do uchwały Nr 4/2017: <pobierz>

Uchwała Nr 3/2017 Gminnej Komisji w Radgoszczy z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej: <pobierz>

Załącznik do uchwały Nr 3/2017: <pobierz>

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy z dnia 12 lipca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz: <pobierz>

Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 7 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 16 § 1 oraz 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 15) w związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz na dzień 06 sierpnia 2017 r. 

Wójt Gminy Radgoszcz, podaje informacje o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

 

Nr

obwodu głosowania

Granice  obwodu głosowania  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

2

Obwód nr 2 stanowi obszar gminy wyznaczony granicami okręgów nr 4,5,6 i 7

Radgoszcz I ulice:

Cicha, Jagiellońska, Mały Dwór, Polna, Słoneczna, Strażacka, Pl. Św. Kazimierza, Narożniki Nr 6-25, 28-46c parzyste, Górki, Leśna, Orzeszkowej Nr 1-32, Witosa Nr 1-74, 76-82 parzyste, Kopernika nr 4-80, Szczucińska  Nr 9-72, 76 do końca parzyste, Zadębie, Orzeszkowej Nr 33-90, od 101 do końca nr nieparzyste.

 

Okręg nr 5 , w którym odbywają się wybory: Radgoszcz I ulice:

Narożniki nr 6-25, 28-46c nr parzyste, Górki, Leśna,  Orzeszkowej nr 1-32

Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 10. 33-207 Radgoszcz 

tel. 14 641 41 12

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i komisja wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

 

 

Głosowanie odbywać się będzie w dniu 06 sierpnia 2017 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00

 

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 17 lipca 2017 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pok. nr 9, tel. 14 6414141.

Wójt Gminy

Marek Lupa

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy z dnia 7 lipca 2017 r.

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów na radnych: <pobierz>

Uchwała oraz informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2017 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy GKW w Radgoszczy: <pobierz>
Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej: <pobierz>
Harmonogram dyżurów: <pobierz>

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADGOSZCZ z dnia 14 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U.  z 2017 r. poz. 15) w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Radgoszcz zarządzonymi na dzień 6 sierpnia 2017 r. w okręgu wyborczym nr 5, Wójt Gminy Radgoszcz zwołuje pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 -  sala narad urzędu.

 Porządek pierwszego posiedzenia :

  1. Wybór Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy.
  2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy.
  3. Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy członków Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy.

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7-8, pokój nr 12.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz powołano Gminną Komisję Wyborczą. Wybory odbędą się 6 sierpnia 2017 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy: <pobierz>

Wybory uzupełniające - podstawowe informacje

Wójt Gminy Radgoszcz podaje informację o okręgu wyborczym nr 5, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Szczegóły obwieszczenia: <pobierz>

Komunikaty komisarza wyborczego w Tarnowie z 18 maja 2017 r.

Komunikat o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz w okręgu wyborczym nr 5,
zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r.: <pobierz>

Komunikat o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r.: <pobierz>

Wybory uzupełniające do Rady Gminy

Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 6 sierpnia 2017 roku. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny z okręgu wyborczego nr 5.

Pełna treść zarządzenia: <pobierz>

Na podstawie art. 16 § 1 oraz 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 15) w związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz na dzień 06 sierpnia 2017 r. 

WÓJT GMINY RADGOSZCZ , podaje informacje o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

 

 

Nr

obwodu głosowania

Granice  obwodu głosowania  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

2

Obwód nr 2 stanowi obszar gminy wyznaczony granicami okręgów nr 4,5,6 i 7

Radgoszcz I ulice:

Cicha, Jagiellońska, Mały Dwór, Polna, Słoneczna, Strażacka, Pl. Św. Kazimierza, Narożniki Nr 6-25, 28-46c parzyste, Górki, Leśna, Orzeszkowej Nr 1-32, Witosa Nr 1-74, 76-82 parzyste, Kopernika nr 4-80, Szczucińska  Nr 9-72, 76 do końca parzyste, Zadębie, Orzeszkowej Nr 33-90, od 101 do końca nr nieparzyste.

 

Okręg nr 5 , w którym odbywają się wybory: Radgoszcz I ulice:

Narożniki nr 6-25, 28-46c nr parzyste, Górki, Leśna,  Orzeszkowej nr 1-32

Zespół Szkół Publicznych
w Radgoszczy                   Pl. Św. Kazimierza 10                                                             

33-207 Radgoszcz 

tel. 14 641 41 12

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i komisja wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

 

 

 

Głosowanie odbywać się będzie w dniu 06 sierpnia 2017 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00

 

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 17 lipca 2017 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa             i  głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pok. nr 9, tel. 14 6414141