OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADGOSZCZ z dnia 14 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U.  z 2017 r. poz. 15) w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Radgoszcz zarządzonymi na dzień 6 sierpnia 2017 r. w okręgu wyborczym nr 5, Wójt Gminy Radgoszcz zwołuje pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 -  sala narad urzędu.

 Porządek pierwszego posiedzenia :

  1. Wybór Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy.
  2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy.
  3. Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy członków Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy.

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7-8, pokój nr 12.