Paliwo rolnicze - informacja Wójta Gminy Radgoszcz

Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, powinni w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć wnioski wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 roku. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika. Przysługuje zwrot w kwocie 1,00 zł za 1 litr paliwa (nie więcej niż 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych). Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Radgoszcz w pokoju nr 3 (parter) lub na stronie www.minrol.gov.pl.