Kazimierz Król zwyciężył w wyborach uzupełniających

Kazimierz Król (lista nr 3 KWW Samorządność) zdobył 43 głosy i zwyciężył w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz. Na Marcina Szkotaka (lista nr 1 KWW Prawda i Samorządność) oddano o jeden głos mniej. Z kolei Danuta Urban (lista nr 2 KWW Prawica Radgoszczy) uzyskała 21 głosów.

Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła 23,31 proc. Zagłosowało 107 osób, jeden głos był nieważny z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska któregoś z kandydatów.