Aktualne wzory wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczono aktualne wzory wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018. Do pobrania są pliki związane ze świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym. Więcej na stronie: http://gops.radgoszcz.pl/aktualne-wzory-wnioskow-na-okres-zasilkowy-20172018/