Wybrano Najlepszego Sołtysa Małopolski

 

W sołectwie Radgoszcz II dokonano wyboru najlepszego sołtysa Małopolski 2016 roku. Miejsce wydarzenia nie było przypadkowe, przed rokiem w konkursie zwyciężył bowiem Eugeniusz Stanek. W tym roku uznano, że to Jan Szczepański, gospodarz Brzezinki w gminie Zabierzów zasługuje na tytuł Najlepszego Sołtysa Małopolski. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

- Gratuluję panu sołtysowi Janowi Szczepańskiemu tego tytułu i życzę, aby kontynuował swoją aktywną działalność na rzecz sołectwa Brzezinka i jej mieszkańców. Bo tylko środowiska, w których działają liderzy umiejący porwać innych do wspólnych działań, potrafią sprawnie wyznaczać sobie kolejne cele do rozwoju i z determinacją je realizować – mówił marszałek Jacek Krupa wręczając laureatowi nagrodę – czek na 50 tys. zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw w Brzezince. Gratulacje zwycięzcy oraz pozostałym laureatom złożyli również radny Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa i inni zaproszeni goście.

Konkurs na najlepszego sołtysa Małopolski organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim i gminą z której pochodzi Najlepszy Sołtys Małopolski z roku wcześniejszego. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne.

- Cieszę się, że Województwo Małopolskie jest partnerem w tym przedsięwzięciu, bo uważam konkurs za bardzo ważny element budowy w Małopolsce społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność, zainteresowanie sprawami wspólnoty, umiejętność współdziałania na rzecz realizacji dobrego celu – to warunki, dzięki którym można szybciej i efektywniej zmieniać na lepsze rzeczywistość wokół nas. Dziękuję wszystkim małopolskim sołtysom, że to dzięki ich pracy nasz region się zmienia, rozkwita, staje się miejscem coraz piękniejszym i wygodniejszym do życia
– podkreślił gospodarz województwa.

Na uroczystość przybyło wielu gości na czele z Marszałkiem Województwa Małopolskiego panem Jackiem Krupa, którzy zostali serdecznie powitani przez wójta gminy Radgoszcz – Marka Lupę i sekretarza gminy – Wiesława Żurawskiego. Listy gratulacyjne z życzeniami dla wyróżnionych i nagrodzonych sołtysów na ręce organizatorów przesłali nieobecni na uroczystości:
- Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz
- Edward Siarka – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
- Marek Sowa - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
- Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska
- Tomasz Kranc- Starosta Powiatu Wągrowieckiego, Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki, Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady powiatu Wągrowieckiego
- Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego

Organizatorzy wydarzenia zadbali o liczne atrakcje. Zgromadzeni mogli m. in. wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej pod kierownictwem Andrzeja Komorowskiego oraz występy kapel ludowych: Zalasowianie, Zalasowiocki i grupa śpiewaczej „Zza Lasu". Każdy mógł skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy, bigosu i grochówki prosto z kociołka Gustlika przygotowanych przez druhów OSP z zaprzyjaźnionej Dulczy Małej czy oddać się degustacji wyrobów lokalnych przedsiębiorców:  serwowanych przez masarnię Stanisława Chrabąszcza z Radgoszczy i produkty firmy Tarsmak. Można było również oglądać stoiska wystawowe przygotowane przez Urząd Gminy w Radgoszczy, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, KRUS, MIR, WUP Kraków, Komendy Powiatowej Policji w DT, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną.

Wójt Gminy Radgoszcz serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tej prestiżowej dla naszej gminy uroczystości, a w tym: proboszczowi parafii w Krzywdzie – ks. Andrzejowi Nowakowi, psołtysowi Eugeniuszowi Stanek z Radą Sołecką, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym, dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy, dyrekcji i pracownikom Kompleksu Żłobkowo-Przedszkolnego w Radgoszczy, dyrekcji i pracownikom GZGK w Radgoszczy, pracownikom Urzędu Gminy w Radgoszczy, OSP z Krzywdy, Smykowa, Luszowic, Radgoszczy i Dulczy Małej, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Radgoszczy i Małca, Stanisławowi Chrabąszczowi, Firmie Tarsmak, Marzenie Warias.

Wyniki konkursu głównego:

Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2016 i I miejsce – Jan Szczepański gmina Zabierzów, sołectwo Brzezinki
II Miejsca:
- Zofia Wójcik gmina Brzeszcze sołectwo Zasole,
- Stanisław Nowatorski gmina Oświęcim sołectwo Dwory Długie,
- Marek Łośko gmina Dębno sołectwo Niedźwiedza,
-Janusz Tadel gmina Tarnów sołectwo Radlna,
III Miejsca:
- Jolanta Ślezak Różycka gmina Zakliczyn sołectwo Paleśnica,
- Paweł Odrobina gmina Kalwaria Zebrzydowska sołectwo Barwałd Średni,
- Zofia Pyla gmina Liszki sołectwo Piekary.

W konkursie na Najlepszego Sołtysa A.D. 2016 wyróżniono też innych gospodarzy:
1. Józefa Szczupaka – sołectwo Zakrzów
2. Jana Szczepańskiego – sołectwo Brzezinka
3. Kazimierza Kapelana - sołectwo Kobylany
4. Edwarda Rojewskiego – sołectwo Glewiec
5. Wiesława Kaliniaka – sołectwo Niegardów
6. Józefa Tokarza – sołectwo Zarzecze
7. Artura Seniuka – Lewniowa - sołectwo Gnojnik,
8. Ryszarda Machała – sołectwo Biesiadki
9. Marka Dukata – sołectwo Sieborowice
10. Marię Żywiec - sołectwo Szynwałd
11. Przewodniczącą osiedla Barbarę Borowiecką - Kopaliny-Jagiełły,
12. Mariana Czarnika, Wokowice
13. Józefa Laciugę - sołectwo Juraszowa
14. Stefana Śledzia – sołectwo Naszacowice
15. Agnieszkę Sotwin – sołectwo Łazy
16. Jerzego Koziarę – sołectwo Nasiechowice
17. Jana Podymę – sołectwo Brzuchania
18. Tadeusza Łyska - sołectwo Bibice
19. Henryka Włodarczyka - sołectwo Tymowa
20. Krzysztofa Drożdżowicza - sołectwo Złota
21. Małgorzatę Madeję – sołectwo Zarzyce Wielkie
22. Józefa Foszcza - sołectwo Luszowice
23. Stanisława Żurawskiego - sołectwo Smyków
24. Ryszarda Węża - sołectwo Radgoszcz III
25. Alicję Madej – sołectwo Żdżary
26. Bogdana Machnika – sołectwo Małec
27. Jolantę Motyka – sołectwo Radgoszcz I
28. Eugeniusza Stanka – sołectwo Radgoszcz II