Ogłoszenie Wójta Gminy Radgoszcz

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu gminy www.radgoszcz.pl od dnia 6 września 2017 r. przez okres 21 dni zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 4 września 2017 r.).