Darmowa pomoc prawna

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Również Powiat Dąbrowski i Gmina Radgoszcz zostały objęty działaniem programu, w ramach którego mieszkańcy regionu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów oraz radców prawnych.

Władze Powiatu Dąbrowskiego utworzyły dwa punkty, w których pomoc prawnika uzyskać mogą również mieszkańcy Gminy Radgoszcz:

1) Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, w budynku dawnego „Hotelu Pielęgniarek”:

- do 30.06.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 9:00 – 13:00, od środy do piątku w godzinach 8:00 – 12:00,

- od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 - 12:00, od środy do piątku w godzinach 14:00 – 18:00,

- od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 - 12.00, od środy do piątku w godzinach 9:00 – 13:00;

2) Szczucin, ul. Witosa 2, Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.

Nieodpłatną pomoc prawnika uzyskać mogą osoby spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje na temat katalogu osób uprawnionych dostępne są na stronach internetowych:

http://fundacja-consilium.pl

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/7055/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-powiecie.html

http://darmoweporady-dabrowski.pl

W ramach darmowego poradnictwa prawnego, osoby uprawnione – oprócz samej porady - mogą uzyskać przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie z urzędu adwokata lub radcy prawnego. Pomoc świadczona przez profesjonalnych prawników pozostaje szczególnie atrakcyjna, gdyż obejmuje swym zakresem niemal wszystkie dziedziny prawa - z wyłączeniem spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, jak również spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Radgoszcz do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych.

 

Z wyrazami szacunku

radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie