Boiska w Radgoszczy i Małcu do przebudowy

 

W gminie Radgoszcz zostaną zrealizowane dwie inwestycje, dzięki którym uczniowie i mieszkańcy zyskają nowoczesne i bezpieczne obiekty do uprawiania sportu. Przy szkole w Radgoszczy przewidziano remont boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem, natomiast w Małcu będzie przebudowane boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na obie inwestycje. Dotacja dla radgoskiego boiska wynosi 502,1 tys. zł (koszt całkowity ponad 832 tys. zł), z kolei w Małcu kwota wsparcia finansowego, to 385,2 tys. zł (koszt całkowity ponad 795 tys. zł).


W Radgoszczy zaplanowano m. in.: wykonanie: boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 23m x 44m (pole gry 20m x 40m), bieżni trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej. W Małcu powstanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 35x65m. Prace będą przeprowadzone w dwóch etapach, ich zakończenie nastąpi w przyszłym roku.