WOT - spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane służbą w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej mogą uzyskać informacje na ten temat od przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie w czasie spotkania, które odbędzie się na sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 grudnia 2017 roku.