Konkurs ofert - samochód pożarniczy

Utworzono: czwartek, 11, styczeń 2018

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy:

- marka i model: FS LUBLIN, Żuk A 15B 2.5t
- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
- rok produkcji: 1986 r.
- pojemność: 2120 ccm
- moc silnika: 37kW (50KM)
- rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (gaźnik)
- rodzaj skrzyni biegów: manualna
- cena minimalna: 3.000,00 zł + VAT
Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup samochodu pożarniczego".

Termin składania ofert do 22 stycznia 2018 r. do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.