Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Na podstawie art. 11a ust 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Radgoszcz, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Radgoszcz w 2018 roku.

Opinie i uwagi można zgłaszać w sposób następujący:
1. Składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy pok.11, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 lub przesłanie pocztą.
2. Składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.11a ust. 8 podmioty o których mowa w ust.7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej widomości niniejszego zawiadomienia.

WÓJT
Marek Lupa