Młodzi artyści z licznymi sukcesami

 

Dagmara Frąc (SP Zarzecze Duże), Kamila Motyka (PSP w Radgoszczy) oraz zespół Staccato (PSP w Radgoszczy) zdobyli pierwsze miejsca podczas V Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrowskim Domu Kultury. Na tym nie koniec, ponieważ reprezentanci gminy Radgoszcz zdominowali kategorię solistów wśród przedszkolaków, a w pozostałych kategoriach zajęli wiele czołowych lokat. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Wójta Radgoszczy przez Dąbrowski Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Radgoszczy.

- Festiwal był piękną modlitwą do nowonarodzonego Jezusa, przyniósł też artystyczne plony - podkreślają organizatorzy. ury w składzie: Łukasz Chmiel (Przewodniczący), Edmund Wilk, Zygmunt Kułaga, Joanna Gwóźdż po przesłuchaniu 28 solistów i 11 zespołów (z powodu choroby nie dotarły 4 solistki i 1 zespół) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

•przedszkola – soliści
I miejsce – Magdalena Mol (Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej)
II miejsce – Milena Wąż (Publiczne Przedszkole w Radgoszczy)
III miejsce  - Magdalena Pyzik (Publiczne Przedszkole w Zarzeczu Dużym);
•przedszkola - zespoły
I miejsce – „ISKIERKI” (Publiczne Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)
II miejsce – „KRÓLICZKI” (Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej);
•szkoły podstawowe – klasy I-II, soliści:
I miejsce – Dagmara Frąc (Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym)
II miejsce – Marcin Gadziała (PSP w Smęgorzowie)
III miejsce – Julia Kupiec (PSP w Radgoszczy)
Oraz wyróżnienie – Kinga Fido (PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej);
 
•szkoły podstawowe – klasy III-IV, soliści:
I miejsce – Kamila Motyka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Radgoszczy)
II miejsce – Patrycja Kędzior (PSP w Zarzeczu Dużym) 
III miejsce - Zofia Garncarz (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej);
 
•szkoły podstawowe – klasy V-VI, soliści:
I miejsce – Gabriela Mol (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)
II miejsce – Julia Kądzielawa (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)
III miejsce – Kacper Orszulak (PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)
oraz wyróżnienie - Emilia Kowal (PSP nr w Smęgorzowie);
 
•szkoły podstawowe – zespoły:
I miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny (PSP w Lipinach)
II miejsce – „DO RE MI”  (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej) 
III miejsce – „SCHERZO” (PSP w Radgoszczy);
 
•klasy VII i gimnazjalne, soliści:
I miejsce – Natalia Nędza (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)
II miejsce – Daria Pyrcz (PSP nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej)
III miejsce ex aequo – Julia Kowal (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej) i Emilia Juras (PSP w Radgoszczy)
Oraz wyróżnienie - Emilia Soja (PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej);
 
•klasy VII i gimnazjalne, zespoły:
I miejsce – „STACCATO” (PSP w Radgoszczy)
II miejsce - „MUZA” (PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)
III miejsce – Zespół wokalny (PSP w Luszowicach).
 
 
Nagrody i dyplomy wręczali: Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Renata Klimek – Kierownik Referatu Promocji UG w Radgoszczy, Łukasz Chmiel (Przewodniczący jury) i Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK. Podczas obrad komisji oceniającej prezentacje czas umilił swoim krótkim koncertem kolęd we własnej aranżacji Adam Dudek. Wszyscy finaliści mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów festiwalu.