Wójt Gminy Radgoszcz Osobowością Roku

Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa zwyciężył w głosowaniu na "Osobowość Roku 2017" w powiecie dąbrowskim w kategorii samorząd i społeczność lokalna. Organizatorem plebiscytu jest "Gazeta Krakowska". W uzasadnieniu nominacji napisano: "doskonały włodarz gminy. Przyczynił się do realizacji wielu inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom. Budowa i remont dróg, chodników i ścieżki pieszo - rowerowej, boisk sportowych, remont i przebudowa remizy OSP z zakupem wozu strażackiego, modernizacja sal lekcyjnych. Uruchomienie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego. Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych kotłów centralnego ogrzewania.Organizator wielu imprez kulturalno-sportowych".

Wyniki głosowania: http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/osobowosci-roku/a/osobowosci-roku-2017-powiat-dabrowski-aktualne-wyniki,12840608/

Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpocznie się 6 lutego.

- Chcemy nagrodzić osoby zasłużone w swoich lokalnych społecznościach, zaangażowane w ich rozwój, które na co dzień nie zabiegają o aplauz, uznanie czy honory - mówi Wojciech Harpula, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej".