Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2018

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2018.

Zarządzenie: <pobierz>

Instrukcja wypełniania: <pobierz>

Oferta: <pobierz>

Umowa: <pobierz>

Sprawozdanie: <pobierz>