Szkolenia dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej organizują szkolenia związane z: gospodarstwami niskotowarowymi (premia 60 000 zł), rolnictwem ekologicznym i działaniem poplony - możliwość ubiegania się o dodatkowe płatności, zmianami we wnioskach obszarowych na 2018 r. (przedstawiciel ARiMR), dopłatami do materiału siewnego i ubezpieczeniami KRUS.

Szkolenia odbędą się w czwartek, 22 lutego w szkole w Luszowicach (godz. 10), a także w piątek, 23 lutego w remizie OSP w Radgoszczy (godz. 10). Dodatkowe informacje można uzyskać u Tomasza Kiwiora pod nr tel. 697 799 039.