Pozyskiwanie funduszy europejskich - konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy w Radgoszczy zapraszają mieszkańców gminy na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich. Termin dyżuru: poniedziałek, 26 lutego w godz. 12-14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Radgoszczy.

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.