Dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2018

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 16 marca 2018 roku, w sprawie: zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2018: <pobierz>