Jan Wybraniec i Łukasz Kacała nominowani w plebiscycie strażackim

Gazeta Krakowska po raz kolejny organizuje wielki plebiscyt na Strażaka Roku Małopolski, pod honorowym patronatem Piotra Ćwika, Wojewody Małopolskiego, nadbryg. Stanisława Nowaka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, oraz Edwarda Siarki, prezesa Zarządu Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W gronie nominowanych są Jan Wybraniec (OSP Małec - SMS pod nr 72355 o treści ST.142 ) i Łukasz Kacała (OSP Smyków - SMS pod nr 72355 o treści ST.147). Można też oddawać głosy na jednostki.

Aktualne wyniki głosowania: http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/strazak-roku/a/strazak-malopolski-2018-powiat-dabrowski-wyniki-glosowania,13052078/