Bezpłatne badania profilaktyczne - 8 maja

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 8 maja 2018 roku, na parkingu przed urzędem (od ul. Joselewicza) w godzinach od 12:00 do 15:00 osoby w wieku 40-65 lat będą mogły wykonać bezpłatne badania profilaktyczne poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego krwi. Akcja organizowana jest przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Patronat honorowy nad akcją objął wojewoda małopolski.

Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych w stolicy naszego powiatu prowadzona będzie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, przypadającego na dzień 12 maja, przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, które popiera tę cenną inicjatywę. W ramach tego święta MOIPiP pragnie zorganizować we wszystkich miastach powiatowych na terenie województwa małopolskiego bezpłatne badania.

Celem akcji jest podniesienie świadomości mieszkańców regionu na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz znaczenia profilaktyki tych schorzeń, w tym zdrowego stylu życia i regularnych badań kontrolnych.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-bezp%C5%82atne-badania-poziomu-glukozy-oraz-ci%C5%9Bnienia-t%C4%99tniczego-krwi.html