Ćwiczenie obronne - 26 czerwca

 

W ramach realizacji przepisów nakładających obowiązek przygotowywania się w czasie pokoju - do funkcjonowania w ewentualnych innych stanach gotowości obronnej państwa
w dniu 26 czerwca 2018 r. w Gminie Radgoszcz prowadzone będzie ćwiczenie obronne. Założenie do ćwiczenia oparte będzie na fikcyjnych zdarzeniach, które wymagały podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Część ćwiczonych epizodów dotyczyć będzie określenia i oznakowania rejonów przeznaczonych do ewakuacji oraz powiadomienia ludności o konieczności ewakuacji i zasadach przygotowania się do tego przedsięwzięcia.

W związku z tym treści na tablicach informacyjnych, w Urzędzie Gminy oraz umieszczonych na wybranym terenie sołectwa Radgoszcz II, mówiące o objęciu ewakuacją oraz o sposobie przygotowania się mieszkańców do ewakuacji należy traktować, jako elementy ćwiczenia, a nie jako stan faktyczny.