Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium" z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Również Powiat Dąbrowski i Gmina Radgoszcz zostały objęty działaniem programu, w ramach którego mieszkańcy regionu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów oraz radców prawnych.

Władze Powiatu Dąbrowskiego utworzyły dwa punkty, w których pomoc prawnika uzyskać mogą również mieszkańcy Gminy Radgoszcz:

1) Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, w budynku dawnego „Hotelu Pielęgniarek”:

- od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. w poniedziałek i wtorek: 8:30-12:30; środa: 8:00-12:00, czwartek 9:20-13:20, piątek: 9:00-13:00;

- od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.: w poniedziałek i wtorek: 8:00-12:00; środa: 8:00-12:00, czwartek 9:20-13:20, piątek: 9:00-13:00;

- od 1.07.2018 r. do 30.09.2018 r.: poniedziałek 8:30-12:30; wtorek 8:00-12:00; środa-piątek: 10:00-14:00;

- od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.: poniedziałek 8:30-12:30; wtorek 8:00-12:00; środa-piątek: 14:00-18:00

2) Szczucin, ul. Witosa 2, Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych – czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 12:00-16:00 oraz we wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-12:00.

Nieodpłatną pomoc prawnika uzyskać mogą osoby spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje na temat katalogu osób uprawnionych dostępne są na stronach internetowych:

http://fundacja-consilium.pl

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/7055/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-powiecie.html

http://darmoweporady-dabrowski.pl/

W ramach darmowego poradnictwa prawnego, osoby uprawnione – oprócz samej porady - mogą uzyskać przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie z urzędu adwokata lub radcy prawnego. Pomoc świadczona przez profesjonalnych prawników pozostaje szczególnie atrakcyjna, gdyż obejmuje swym zakresem niemal wszystkie dziedziny prawa - z wyłączeniem spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, jak również spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Radgoszcz do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych.

 

Z wyrazami szacunku

radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie