Konsultacje społeczne - miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Wójt Gminy Radgoszcz informuje i zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektów Uchwał dotyczących:

1) ustalenia określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radgoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radgoszcz

 

            W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 310).  Rada Gminy Radgoszcz jest obowiązana podjąć nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radgoszcz oraz zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W najbliższym czasie rozpoczną się również konsultacje w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami gminy. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Uwagi i opinie do przedłożonych projektów uchwał można  złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018r.

Na kopercie (lub w tytule e- maila) należy dopisać Konsultacje społeczne

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 sierpnia 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji : 24 sierpnia 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Radgoszcz.

 

Załączniki:                                                                                                                                             

1. Projekt Uchwały w sprawie: ustalenia określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radgoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: <pobierz>

2. Projekt Uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radgoszcz: <pobierz>

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa