Dotacje na założenie firmy

 

Do 24 sierpnia (do godz. 14)  trwa rekrutacja w ramach III edycji projektu TWOJA SZANSA NA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ. Punkt Obsługi projektu : ul. Oleśnicka 3, Dąbrowa Tarnowska. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące lub uczące się na obszarze miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego lub brzeskiego, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, należące do co najmniej jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50. roku życia

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- kobiety.

W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 28 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne w punkcie obsługi projektu w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Oleśnickiej 3, pod numerem telefonu : 517 878 962 lub 519 654 650 oraz na stronie internetowej projektu: www.twojaszansa.pakd.pl.