Artykuły

Korespondencja z Wojewodą Małopolski w sprawie suszy

Opublikowano

Pismo Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 6 sierpnia 2018 r.: <otwórz>

Pismo Wojewody Małopolski z dnia 13 sierpnia 2018 r.: <otwórz>

Załącznik do pisma Wojewody: <otwórz>

Pismo Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2018 r.: <otwórz>