Pozalekcyjne zajęcia z j. angielskiego

 

Od września 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej bierze udział w programie kompleksowego wsparcia nauki języka angielskiego pn. „English Teaching Activities for Youngsters" (ETAs for Youngsters) organizowanym przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Fundację Europejskiiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).
Szkoła zyska możliwość organizacji pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego dla uczniów z klas VI-VIII, zapewniając im lepszy start w szkole ponadpodstawowej.

 

Udział w projekcie jest dodatkową ofertą dydaktyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym. Do projektu zostali wybrani prawie wszyscy uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej. W ramach projektu zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach. Uczestnikami pierwszej grupy ETAs są uczniowie klasy VI-VII w ilości 15 osób, a w drugiej grupie Youngsters wyłącznie uczniowie klasy VIII.

Do wspólnych działań programu zostali zakwalifikowani uczniowie na podstawie analiz wyników z diagnoz oraz sprawdzianów. Projekt będzie realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. przez nauczyciela języka angielskiego Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym.