Zmiana miejsca szkolenia

Szkolenie dla wszystkich członków OKW 16.10.2018r. (wtorek) odbędzie się w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach
- godz. 15.00 dla wszystkich członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania
- godz. 17.00 dla wszystkich członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania