Robert Grzesiak nowym przewodniczącym Rady

 

Robert Grzesiak został wybrany nowym przewodniczącym Rady Gminy Radgoszcz, natomiast Władysław Bator będzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Podczas pierwszej sesji dokonano również zaprzysiężenia wójta oraz radnych. Wójt Marek Lupa oraz przewodniczący Robert Grzesiak podkreślali, że zgodna współpraca umożliwi dalszy rozwój gminy i realizację kolejnych inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców.  

Z uwagi na problemy zdrowotne Władysława Batora, sesję inauguracyjną poprowadził drugi w kolejności radny senior - Ryszard Nowak. Obrady przebiegały sprawnie. Ryszard Nowak przyjął ślubowanie, a najmłodszy z radnych, czyli Michał Błach odczytał tekst przysięgi. Przypomnijmy, że nowy przewodniczący Robert Grzesiak w wyborach zdobył największy procent głosów - 79,52%. Z kolei Władysław Bator reprezentuje Luszowice.

Sesji towarzyszyły wzajemne podziękowania ze strony wójta Marka Lupy, starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i wicestarosty Marka Kopii za owocną współpracę pomiędzy Gminą Radgoszcz a Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Skład Rady Gminy kadencji 2018-2023:

Przewodniczący: Robert Grzesiak

Wiceprzewodniczący: Władysław Bator

Skład Rady:

Bator Władysław

Biel Marek

Błach Michał

Foszcz Józef

Grzesiak Robert

Kacała Stefan

Król Kazimierz

Kusiak Antoni Maciej

Mędala Krzysztof

Nowak Ryszard

Pikul Bogdan Tadeusz

Stanek Eugeniusz Władysław

Toczek Zbigniew

Wąż Ryszard

Żurawski Stanisław