Artykuły

Wybory sołeckie 2019

Opublikowano

Zarządzenie Nr 8/ 2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Radgoszcz: <otwórz>

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej: <otwórz>

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Radgoszcz: <otwórz>