Dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2019

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2019: <otwórz>