Ku pamięci Jana Kmiecia, żołnierza wyklętego

 

Delegacja samorządu gminy Radgoszcz upamiętniła Jana Kmiecia w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Radgoszczanin spoczywa na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. Wiązanka została złożona przez Renatę Klimek, kierownik referatu ds. Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia oraz radnego Ryszarda Nowaka.

Miejsce pochówku Jana Kmiecia odnaleziono dopiero w 2014 roku. - W latach siedemdziesiątych ówczesne władze zgodziły się bowiem na to, aby na jego mogile powstał murowany nagrobek, w którym pochowano zupełnie obcą osobę - zauważa Adam Ryba, pasjonat lokalnej historii. Za swoją działalność Jan Kmieć został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia. Wyrok wykonano 12 maja 1948 roku. O Żołnierzu Wyklętym wiadomo, że rodzicami byli Wojciech i Maria (z domu Przybyło).