Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Utworzono: środa, 06, marzec 2019

Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie: <pobierz>